Uslugi i narzedzia Google’a

Uslugi i narzedzia Google’a

W 1996 roku dwaj studenci Uniwersytetu Stanforda – Larry Page oraz Sergey Brin stworzyli, w ramach swojego projektu studenckiego, wyszukiwarkę, która wkrótce odmieniła oblicze Internetu. Dziś jest to jeden z najpopularniejszych serwisów na świecie i trudno sobie wyobrazić, że któryś internauta mógłby o nim nie słyszeć, ale pomimo tak dużej popularności wśród użytkowników Internetu tylko garstka wie, jak wykorzystać wszystkie jego możliwości.

Przeszukiwanie zwykłych stron internetowych wciąż pozostaje domeną Google’a, jednak wyszukiwarka została wzbogacona o szereg różnych, czasem zadziwiających i daleko odbiegających od pierwotnych założeń możliwości, jak np. wyszukiwanie zdjęć satelitarnych, skrzynka pocztowa Gmail, pasek narzędzi Google Toolbar uzupełniający przeglądarkę Internet Explorer o nowe funkcje oraz wiele innych, opisanych poniżej.

Jednym z podstawowych dodatków w Google są operatory logiczne, czyli wyrazy o specjalnym znaczeniu stosowane w wyszukiwarce, które modyfikują w pewnym stopniu sposób wyszukiwania, a nawet całkowicie zmieniają jego typ. Do najczęściej używanych operatorów należą AND, OR, „” (cudzysłów), + (plus), (minus). Domyślnym trybem zadawania zapytać jest AND (pisane wielkimi literami). Jeśli w polu wyszukiwania znajduje się kilka słów, Google znajduje zazwyczaj strony zawierające wszystkie z nich. Ten sam efekt można uzyskać wpisując przed każdym wyrażeniem znak + (plus), który ma jeszcze jedno dość istotne znaczenie. Domyślnie wyszukiwarka ignoruje najczęściej używane wyrazy (np. and, who, the, a, an), ale gdy takie słowo jest ważne, wystarczy wstawić przed nim +, np. wiek domeny +a pozycja. Aby odnaleźć dokumenty, które nie zawierają danego wyrazu, należy poprzedzić go znakiem (minus), np. Google -pozycjonowanie. Kolejny operator – OR (pisane wielkimi literami) zakłada, że w treści znalezionych witryn powinno być jedno z kilku słów podanych przez użytkownika, co może jednak znacznie wydłużyć listę wyników wyszukiwania, np. pozycjonowanie OR positioning. Warto także pamiętać o cudzysłowach („”), które okazują się bardzo pomocne przy wyszukiwaniu całych fraz, kiedy ważna jest kolejność słów i to, że występują one obok siebie w tekście, np. „pozycjonowanie stron
internetowych”
.

Do dodatkowych opcji należą także operatory specjalne, takie jak cache, link, related, info, define, site, allintitle, intitle, allinurl, inurl, filetype. Pierwszy z nich
cache: – wyświetla wersję wskazanej strony zapamiętaną przez Google’a, np. cache:www.pozycjoner.org.
Jeżeli do zapytania zostaną dołączone inne wyrazy, wyszukiwarka wyróżni je w dokumencie z pamięci podręcznej (np. cache:www.pozycjoner.org pozycjonowanie). Użycie operatora link: spowoduje pokazanie niektórych stron internetowych zawierających linki do podanej domeny (np. link:www.pozycjoner.org).
Polecenie related: zwraca strony spokrewnione z poszukiwaną (np. related:www.google.com),
natomiast zapytanie info: wyświetla podstwowe informacje o danej domenie, którymi dysponuje wyszukiwarka (np. info:www.pozycjoner.org).
Inna opcja informacyjna – define: – wyświetla definicję wyrazów wprowadzonych po operatorze, uzyskanych z różnych źródeł online (np. define:search engine optimization).
Kolejna grupę operatorów zaawansowanych stanowią modyfikatory zapytań. Należące
do nich polecenie site: ogranicza wyszukiwanie do podanej domeny (np. pozycjonowanie site:pl lub pozycjonowanie site:www.pozycjoner.org), a jeśli całe zapytanie stanowi sam operator site: i występujący po nim adres URL
witryny, Google ujawni zaindeksowane podstrony podanego serwisu (np. site:www.pozycjoner.org).
Funkcja allintitle: zawęża wyniki wyszukiwania do stron zawierających wszystkie wyrazy zapytania w tytule (np. allintitle: pozycjonowanie stron internetowych). Podobnym operatorem jest intitle: – ogranicza on wyszukiwanie informacji do tytułów dokumentów ze słowem, przed  którym znajduje się to polecenie (np. intitle:pozycjonowanie stron; w tytule znalezionych witryn musi wystąpić wyraz „pozycjonowanie”, natomiast „stron” może znajdować się w dowolnym miejscu – niekoniecznie w tytule). Funkcja allinurl: jest spokrewniona z allintitle:, a różnica polega na tym, że wyszukiwanie sprowadza się do nazwy domeny, a nie tytułu.
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku polecenia inurl:. Ostatnim z
przedstawionych poleceń tego typu jest filetype:. Ogranicza ono wyszukiwanie do plików konkretnego typu, m. in. DOC, XLS, PDF, TXT, RTF, PS, PPT czy SWF (np. Google filetype:swf).

Po krótkim przypomnieniu operatorów wyszukiwania zaawansowanego nadszedł czas na omówienie kolejnych funkcji. Jednym z ciekawych i użytecznych dodatków jest kalkulator. Wystarczy wprowadzić działanie matematyczne bezpośrednio w polu wyszukiwania Google, aby otrzymać jego wynik. Kalkulator rozwiązuje zadania z zakresu podstawowej arytmetyki i zaawansowanej matematyki, przelicza jednostki miary i podaje stałe fizyczne. Do obsługiwanych przez niego operatorów należą: + (dodawanie; np. 128+311), (odejmowanie; np. 23-18), * (mnożenie; np. 85*980,45), / (dzielenie; np. 12/3), ^ (potęgowanie; np. 9^7), % (dzielenie modulo – zwraca resztę z dzielenia; np. 19%7), choose (ilość sposobów wyboru Y elementów ze zbioru liczącego X elementów; np. 9 choose 3), th root of (pierwiastek dowolnego stopnia z danej liczby; np. 4th root of 16), % of (procent danej liczby; np. 90% of 1000), a także sqrt (pierwiastek kwadratowy; np. sqrt(64)), sin, cos, tan, ctan itp. (funkcje trygonometryczne; np. sin(pi/3), tan(45 degrees)), ln (logarytm naturalny; np. ln(17)), log (logarytm dziesiętny; np. log(1,000)) oraz ! (silna; np. 5!).

Niestety, polska strona wyszukiwarki Google (www.google.pl) nie oferuje tylku możliwości, co jej amerykański odpowiednik. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać innej wersji językowej. Chcąc w pełni wykorzystać wszystkie sposoby znajdywania informacji w internecie oferowane przez Google’a, wystarczy otworzyć witrynę www.google.com. Dostęp do niej uzyskamy także klikając link Google.com in English na rodzimej stronie wyszukiwarki. Używając amerykańskiej wersji serwisu możemy otrzymać bardzo ciekawe informacje, ale przedatnych najczęściej wyłącznie dla mieszkańców USA. Przykładowo, jeśli chcemy sprawdzić opóźnienia lotów i warunki pogodowe panujące na lotnisku w Los Angeles, wystarczy podań numer lotu bądź trzyliterowy kod portu lotniczego i dodać słowo airport. W podobny sposób, wpisując numer identyfikacyjny dowolnej przesyłki kursierskiej FedEx, UPS czy USPS, zlokalizujemy miejsce jej przebywania. Równie szybko sprawdzimy też prognozę pogody, aktualne kursy papierów wartościowych (w tym celu wystarczy wpisać symbol, pod jakim notowana jest dana spółka), a nawet natchodzące seanse filmowe w dowolnym kinie i ich recenzje. Google może też zastąpić książkę telefoniczną. Po podaniu jednej z określonych kombinacji imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, stanu i kodu pocztowego, uzyskamy poszukiwany numer telefonu. Jeżeli na miejscu nazwiska znajdzie się nazwa firmy, serwis wyświetli jej dane teleadresowe.